kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Maandoverzicht

1e ronde 2021

Lijn A
Rang Paarnamen Gemiddelde 13/10 20/10 27/10 03/11
1 Miel Franssen & Cyriel Schmeits 60,30 49,38m 59,90 70,63m 61,20c
2 Nel Frijns & Ineke Wiersma 54,47 48,44 56,25 52,50a 60,68
3 Hans Goes & Chris Weijering 53,93 61,25m 43,75 56,25m 56,09
4 Jeanne Simons & Marlies Weijsen 53,57 61,25m 46,88 56,25 51,20
5 Ivon Bannier & Ed Warnier 53,37 52,50a 48,96 63,75m 50,00a
6 John Hermans & Joop Smeets 53,19 55,00im 48,96i 47,92i 61,20c
7 Lambert Miessen & Jean Theunissen 52,74 65,10 52,50a 50,00a 42,93m
8 Ilse Bayens & Nicole Vroon 52,11 43,75 52,11a 61,88m 52,34
9 René Jacobs & Lucianne Straus 49,04 55,63m 50,52 41,67 49,46im
10 Willy Janssen & Wies Warnier 46,63 44,79i 55,21 40,63m 44,90
11 Margareth Cappers & Math Janssen 45,40 45,40a 43,75 40,10 52,34
12 Marja Eyck & Riny Lippertz 37,47 40,10 45,83 35,42 28,54i
(13) Lilian Houben & Henny van Wanrooy 36,88 50,00a 50,00a 47,50a 0,00a
(13) Anita Spits & Henri Spits 36,88 50,00a 50,00a 47,50a 0,00a
(13) Clara Ummels & Paul Ummels 36,88 50,00a 50,00a 47,50a 0,00a
(13) Jo Heemskerk & Rolf de Richemont 36,88 50,00a 50,00a 47,50a 0,00a
(13) Mariet Wanders & Rina de Wijs 36,88 50,00a 50,00a 47,50a 0,00a
18 Jeannette Jacobs & Annemie Ottenheijm 34,06 26,88m 34,06a 41,25m 34,06a

 

 

 

a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking 

 

naar boven