kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Algemeen

Doelstelling
Privacyverklaring
Bestuur
Contact

 

Privacyverklaring

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden  als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging  met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw  te verstrekken aan deze derden. Op de lijst welke aan u wordt gegeven treft u  een
overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehoudenis deze inzage te verschaffen ) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.
Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd  worden,  zal de Vereniging  deze verwijdering  uitvoeren.

Beveiliging persoonsgegevens.
De vereniging treft passende  maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies , ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.  Zo zorgen wij dat alleen de oodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites.
Deze  Privacyverklaring  is alleen van toepassing op de  website  van de Vereniging . Andere websites  kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijzigingen van het privacy beleid.
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen, de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website  (of schriftelijk ) te informeren .

Monitoring.
Bezoekers van onze website worden niet gemonitord.

Het uitvoeren van de
  lidmaatschapsovereenkomst.

John Hermans
tel.nr. 06-36009592
e-mail penningmeester@bridgeclublameuse.nl

BESTUURSLID
PENNINGMEESTER

Administratie

Barbara Schmeits
e-mail secretaris@bridgeclublameuse.nl

BESTUURSLID
SECRETARIS

Wedstrijdbeheer

Nicole Vroon
e-mail wedstrijdleider@bridgeclublameuse.nl

bestuurslid
wedstrijdleider

versturen digitale berichten

versturen onder  BCC

zolang men lid is van de vereniging

versturen berichten  van derden

versturen onder BCC

zolang men lid is van de vereniging

 

naar boven