Groep A - woensdag 4 maart 2015 01. Jacques Bos - Marianne Hacquier eindigde op de 6e plaats met 100.50 Mp's = 52.34%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2SA-1 50 3 37.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 O-W:2H-2 100 7 87.50% Tegen paar 2, Marlies Weijsen - Jeanne Simons.
3 O-W:2SA-1 100 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 23 Mp's = 71.87%
4 N-Z:2SA+1 150 7 87.50%
5 N-Z:2SA+2 -180 4 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 N-Z:3SA -400 5 62.50% Tegen paar 10, Pierre Pinxt - John Hermans.
7 N-Z: PAS 0 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 53.12%
8 O-W:3SA-1 -50 2 25.00%
9 O-W:4S-1 -100 1 12.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:2S-1 100 8 100.00% Tegen paar 7, Tiny Narinx - Therèse Laeven.
11 N-Z:3SA+1 -430 7 87.50% Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 56.25%
12 N-Z:2S+2 -170 2 25.00%
13 N-Z:3H 140 2 25.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 O-W:2H -110 0 0.00% Tegen paar 9, Nel Frijns - Ineke Wiersma.
15 N-Z:2S-4! -1100 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 3.5 Mp's = 10.93%
16 N-Z:2S 110 1.5 18.75%
17 O-W:4K 130 7 87.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:4H+1 450 6 75.00% Tegen paar 5, Annie van Winssen - Pie de Vrede.
19 N-Z:2H-1 50 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 20 Mp's = 62.50%
20 O-W:5S 650 2 25.00%
21 N-Z:4H+1 650 6 75.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 N-Z:2S+3 200 4 50.00% Tegen paar 3, Jan Janssen - Annemarie van Schoonderwalt.
23 N-Z:2H 110 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 19 Mp's = 59.37%
24 O-W:2S+2 -170 6 75.00%
 
Groep A - woensdag 4 maart 2015 02. Marlies Weijsen - Jeanne Simons eindigde op de 3e plaats met 103.50 Mp's = 53.91%
Groep A - woensdag 4 maart 2015 02. Marlies Weijsen - Jeanne Simons eindigde op de 3e plaats met 103.50 Mp's = 53.91%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2SA-1 -50 5 62.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 O-W:2H-2 -100 1 12.50% Tegen paar 1, Jacques Bos - Marianne Hacquier.
3 O-W:2SA-1 -100 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 9 Mp's = 28.12%
4 N-Z:2SA+1 -150 1 12.50%
5 N-Z:2R+1 -110 7 87.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 N-Z:3SA -400 5 62.50% Tegen paar 7, Tiny Narinx - Therèse Laeven.
7 N-Z:1SA+1 -120 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 22 Mp's = 68.75%
8 O-W:1SA+2 150 6 75.00%
9 O-W:3S 140 8 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 O-W:1R+1 90 6 75.00% Tegen paar 3, Jan Janssen - Annemarie van Schoonderwalt.
11 N-Z:3SA+3 -490 1 12.50% Uw score aan deze tafel is: 15 Mp's = 46.87%
12 N-Z:4S -620 0 0.00%
13 N-Z:2H+2 170 6 75.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 N-Z:4S+1 450 6 75.00% Tegen paar 5, Annie van Winssen - Pie de Vrede.
15 O-W:5R-1 50 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 23.5 Mp's = 73.43%
16 N-Z:2S+1 140 6.5 81.25%
17 O-W:5K-2 -100 1 12.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:4H+2 480 8 100.00% Tegen paar 4, Jacqueline Arts - Eef Gorissen.
19 N-Z:3SA -400 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 56.25%
20 O-W:4S+2 680 7 87.50%
21 N-Z:6H-2 200 8 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 N-Z:4S -420 1 12.50% Tegen paar 9, Nel Frijns - Ineke Wiersma.
23 N-Z:2H -110 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 50.00%
24 O-W:3S+1 170 2 25.00%
 
Groep A - woensdag 4 maart 2015 03. Jan Janssen - Annemarie van Schoonderwalt eindigde op de 8e plaats met 90.00 Mp's = 46.88%
Groep A - woensdag 4 maart 2015 03. Jan Janssen - Annemarie van Schoonderwalt eindigde op de 8e plaats met 90.00 Mp's = 46.88%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2SA-1 -50 5 62.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 O-W:2H-2 -100 1 12.50% Tegen paar 6, Ilse Bayens - Nicole Vroon.
3 N-Z:2H! -470 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 7 Mp's = 21.87%
4 N-Z:2SA+1 -150 1 12.50%
5 N-Z:3SA 600 7 87.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 N-Z:3SA+1 430 7 87.50% Tegen paar 4, Jacqueline Arts - Eef Gorissen.
7 N-Z:2SA-1 -100 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 43.75%
8 O-W:2H+2 -170 0 0.00%
9 O-W:3S -140 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 O-W:1R+1 -90 2 25.00% Tegen paar 2, Marlies Weijsen - Jeanne Simons.
11 N-Z:3SA+3 490 7 87.50% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 53.12%
12 N-Z:4S 620 8 100.00%
13 N-Z:3H-1 -100 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 O-W:3H-1 50 2 25.00% Tegen paar 10, Pierre Pinxt - John Hermans.
15 O-W:4S-2 100 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 43.75%
16 N 4 50.00%
17 N-Z:3S-1! -100 4 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:3H+2 -200 7 87.50% Tegen paar 8, Jo Heemskerk - Huub Ramaekers.
19 N-Z:3SA+1 430 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 25 Mp's = 78.12%
20 O-W:4H+1 -650 6 75.00%
21 N-Z:4H+1 -650 2 25.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 N-Z:2S+3 -200 4 50.00% Tegen paar 1, Jacques Bos - Marianne Hacquier.
23 N-Z:2H -110 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 13 Mp's = 40.62%
24 O-W:2S+2 170 2 25.00%
 
Groep A - woensdag 4 maart 2015 04. Jacqueline Arts - Eef Gorissen eindigde op de 2e plaats met 105.50 Mp's = 54.95%
Groep A - woensdag 4 maart 2015 04. Jacqueline Arts - Eef Gorissen eindigde op de 2e plaats met 105.50 Mp's = 54.95%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:4S-2 100 7 87.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 N-Z:3S-2 -200 0 0.00% Tegen paar 7, Tiny Narinx - Therèse Laeven.
3 O-W:2S+1 -140 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 43.75%
4 N-Z:2K+2 130 4 50.00%
5 N-Z:3SA -600 1 12.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 N-Z:3SA+1 -430 1 12.50% Tegen paar 3, Jan Janssen - Annemarie van Schoonderwalt.
7 N-Z:2SA-1 100 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 56.25%
8 O-W:2H+2 170 8 100.00%
9 O-W:4K 130 6 75.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 O-W:1R 70 4 50.00% Tegen paar 9, Nel Frijns - Ineke Wiersma.
11 N-Z:3SA+2 -460 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 22 Mp's = 68.75%
12 O-W:1SA-2 -100 8 100.00%
13 N-Z:4H 620 8 100.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 N-Z:4S+1 450 6 75.00% Tegen paar 6, Ilse Bayens - Nicole Vroon.
15 O-W:3SA -400 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 17.5 Mp's = 54.68%
16 N-Z:2S 110 1.5 18.75%
17 O-W:5K-2 100 7 87.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:4H+2 -480 0 0.00% Tegen paar 2, Marlies Weijsen - Jeanne Simons.
19 N-Z:3SA 400 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 43.75%
20 O-W:4S+2 -680 1 12.50%
21 N-Z:4H -620 6 75.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 N-Z:3S+1 -170 6 75.00% Tegen paar 5, Annie van Winssen - Pie de Vrede.
23 N-Z:2S+1 -140 1 12.50% Uw score aan deze tafel is: 20 Mp's = 62.50%
24 O-W:4S 420 7 87.50%
 
Groep A - woensdag 4 maart 2015 05. Annie van Winssen - Pie de Vrede eindigde op de 10e plaats met 66.50 Mp's = 34.64%
Groep A - woensdag 4 maart 2015 05. Annie van Winssen - Pie de Vrede eindigde op de 10e plaats met 66.50 Mp's = 34.64%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:3SA -400 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 O-W:2H-1 50 3 37.50% Tegen paar 10, Pierre Pinxt - John Hermans.
3 O-W:3S -140 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 6 Mp's = 18.75%
4 N-Z:2K+1 110 0 0.00%
5 N-Z:3SA -600 1 12.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 N-Z:3SA+1 -430 1 12.50% Tegen paar 8, Jo Heemskerk - Huub Ramaekers.
7 N-Z:2SA+2 -180 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 6 Mp's = 18.75%
8 O-W:3K+1 130 4 50.00%
9 O-W:4S-1 100 7 87.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 O-W:2R-1 100 6 75.00% Tegen paar 6, Ilse Bayens - Nicole Vroon.
11 N-Z:3SA+3 490 7 87.50% Uw score aan deze tafel is: 22 Mp's = 68.75%
12 N-Z:3S 140 2 25.00%
13 N-Z:2H+2 -170 2 25.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 N-Z:4S+1 -450 2 25.00% Tegen paar 2, Marlies Weijsen - Jeanne Simons.
15 O-W:5R-1 -50 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 8.5 Mp's = 26.56%
16 N-Z:2S+1 -140 1.5 18.75%
17 O-W:4K -130 1 12.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:4H+1 -450 2 25.00% Tegen paar 1, Jacques Bos - Marianne Hacquier.
19 N-Z:2H-1 -50 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 12 Mp's = 37.50%
20 O-W:5S -650 6 75.00%
21 N-Z:4H 620 2 25.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 N-Z:3S+1 170 2 25.00% Tegen paar 4, Jacqueline Arts - Eef Gorissen.
23 N-Z:2S+1 140 7 87.50% Uw score aan deze tafel is: 12 Mp's = 37.50%
24 O-W:4S -420 1 12.50%
 
Groep A - woensdag 4 maart 2015 06. Ilse Bayens - Nicole Vroon eindigde op de 7e plaats met 94.50 Mp's = 49.22%
Groep A - woensdag 4 maart 2015 06. Ilse Bayens - Nicole Vroon eindigde op de 7e plaats met 94.50 Mp's = 49.22%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2SA-1 50 3 37.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 O-W:2H-2 100 7 87.50% Tegen paar 3, Jan Janssen - Annemarie van Schoonderwalt.
3 N-Z:2H! 470 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 25 Mp's = 78.12%
4 N-Z:2SA+1 150 7 87.50%
5 N-Z:3R 110 1 12.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 N-Z:3SA-1 -50 0 0.00% Tegen paar 9, Nel Frijns - Ineke Wiersma.
7 N-Z:2SA+1 150 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 15 Mp's = 46.87%
8 O-W:3SA-2 100 8 100.00%
9 O-W:4S-1 -100 1 12.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 O-W:2R-1 -100 2 25.00% Tegen paar 5, Annie van Winssen - Pie de Vrede.
11 N-Z:3SA+3 -490 1 12.50% Uw score aan deze tafel is: 10 Mp's = 31.25%
12 N-Z:3S -140 6 75.00%
13 N-Z:4H -620 0 0.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 N-Z:4S+1 -450 2 25.00% Tegen paar 4, Jacqueline Arts - Eef Gorissen.
15 O-W:3SA 400 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 14.5 Mp's = 45.31%
16 N-Z:2S -110 6.5 81.25%
17 O-W:2K+2 130 7 87.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:3H+2 200 1 12.50% Tegen paar 7, Tiny Narinx - Therèse Laeven.
19 N-Z:3SA-2 100 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 23 Mp's = 71.87%
20 O-W:4S+2 680 7 87.50%
21 N-Z:4H+1 650 6 75.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 N-Z:4S-1 -50 0 0.00% Tegen paar 8, Jo Heemskerk - Huub Ramaekers.
23 O-W:2K-1 100 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 7 Mp's = 21.87%
24 O-W:4S -420 1 12.50%
 
Groep A - woensdag 4 maart 2015 07. Tiny Narinx - Therèse Laeven eindigde op de 9e plaats met 78.50 Mp's = 40.89%
Groep A - woensdag 4 maart 2015 07. Tiny Narinx - Therèse Laeven eindigde op de 9e plaats met 78.50 Mp's = 40.89%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:4S-2 -100 1 12.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 N-Z:3S-2 200 8 100.00% Tegen paar 4, Jacqueline Arts - Eef Gorissen.
3 O-W:2S+1 140 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 56.25%
4 N-Z:2K+2 -130 4 50.00%
5 N-Z:2R+1 110 1 12.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 N-Z:3SA 400 3 37.50% Tegen paar 2, Marlies Weijsen - Jeanne Simons.
7 N-Z:1SA+1 120 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 10 Mp's = 31.25%
8 O-W:1SA+2 -150 2 25.00%
9 O-W:4S-1 100 7 87.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:2S-1 -100 0 0.00% Tegen paar 1, Jacques Bos - Marianne Hacquier.
11 N-Z:3SA+1 430 1 12.50% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 43.75%
12 N-Z:2S+2 170 6 75.00%
13 N-Z:2SA+1 150 4 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 N-Z:4S+1 450 6 75.00% Tegen paar 8, Jo Heemskerk - Huub Ramaekers.
15 O-W:4S-1 50 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 21.5 Mp's = 67.18%
16 N-Z:2S+1 140 6.5 81.25%
17 O-W:2K+2 -130 1 12.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:3H+2 -200 7 87.50% Tegen paar 6, Ilse Bayens - Nicole Vroon.
19 N-Z:3SA-2 -100 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 9 Mp's = 28.12%
20 O-W:4S+2 -680 1 12.50%
21 N-Z:4H+1 -650 2 25.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 N-Z:4S -420 1 12.50% Tegen paar 10, Pierre Pinxt - John Hermans.
23 N-Z:3S -140 1 12.50% Uw score aan deze tafel is: 6 Mp's = 18.75%
24 O-W:3S+1 170 2 25.00%
 
Groep A - woensdag 4 maart 2015 08. Jo Heemskerk - Huub Ramaekers eindigde op de 3e plaats met 103.50 Mp's = 53.91%
Groep A - woensdag 4 maart 2015 08. Jo Heemskerk - Huub Ramaekers eindigde op de 3e plaats met 103.50 Mp's = 53.91%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:3SA-2 -100 1 12.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 O-W:2H-1 -50 5 62.50% Tegen paar 9, Nel Frijns - Ineke Wiersma.
3 O-W:3SA 600 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 20 Mp's = 62.50%
4 N-Z:2SA -120 6 75.00%
5 N-Z:3SA 600 7 87.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 N-Z:3SA+1 430 7 87.50% Tegen paar 5, Annie van Winssen - Pie de Vrede.
7 N-Z:2SA+2 180 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 26 Mp's = 81.25%
8 O-W:3K+1 -130 4 50.00%
9 N-Z:4H-1 50 4 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:2H -110 0 0.00% Tegen paar 10, Pierre Pinxt - John Hermans.
11 N-Z:3SA+1 -430 7 87.50% Uw score aan deze tafel is: 15 Mp's = 46.87%
12 N-Z:2SA+1 -150 4 50.00%
13 N-Z:2SA+1 -150 4 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 N-Z:4S+1 -450 2 25.00% Tegen paar 7, Tiny Narinx - Therèse Laeven.
15 O-W:4S-1 -50 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 10.5 Mp's = 32.81%
16 N-Z:2S+1 -140 1.5 18.75%
17 N-Z:3S-1! 100 4 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:3H+2 200 1 12.50% Tegen paar 3, Jan Janssen - Annemarie van Schoonderwalt.
19 N-Z:3SA+1 -430 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 7 Mp's = 21.87%
20 O-W:4H+1 650 2 25.00%
21 N-Z:4H+1 -650 2 25.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 N-Z:4S-1 50 8 100.00% Tegen paar 6, Ilse Bayens - Nicole Vroon.
23 O-W:2K-1 -100 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 25 Mp's = 78.12%
24 O-W:4S 420 7 87.50%
 
Groep A - woensdag 4 maart 2015 09. Nel Frijns - Ineke Wiersma eindigde op de 3e plaats met 103.50 Mp's = 53.91%
Groep A - woensdag 4 maart 2015 09. Nel Frijns - Ineke Wiersma eindigde op de 3e plaats met 103.50 Mp's = 53.91%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:3SA-2 100 7 87.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 O-W:2H-1 50 3 37.50% Tegen paar 8, Jo Heemskerk - Huub Ramaekers.
3 O-W:3SA -600 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 12 Mp's = 37.50%
4 N-Z:2SA 120 2 25.00%
5 N-Z:3R -110 7 87.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 N-Z:3SA-1 50 8 100.00% Tegen paar 6, Ilse Bayens - Nicole Vroon.
7 N-Z:2SA+1 -150 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 53.12%
8 O-W:3SA-2 -100 0 0.00%
9 O-W:4K -130 2 25.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 O-W:1R -70 4 50.00% Tegen paar 4, Jacqueline Arts - Eef Gorissen.
11 N-Z:3SA+2 460 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 10 Mp's = 31.25%
12 O-W:1SA-2 100 0 0.00%
13 N-Z:3H -140 6 75.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 O-W:2H 110 8 100.00% Tegen paar 1, Jacques Bos - Marianne Hacquier.
15 N-Z:2S-4! 1100 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 28.5 Mp's = 89.06%
16 N-Z:2S -110 6.5 81.25%
17 O-W:2SA-2 100 7 87.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:3SA+1 -430 4 50.00% Tegen paar 10, Pierre Pinxt - John Hermans.
19 N-Z:3SA-1 -50 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 20 Mp's = 62.50%
20 O-W:4S+1 -650 6 75.00%
21 N-Z:6H-2 -200 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 N-Z:4S 420 7 87.50% Tegen paar 2, Marlies Weijsen - Jeanne Simons.
23 N-Z:2H 110 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 50.00%
24 O-W:3S+1 -170 6 75.00%
 
Groep A - woensdag 4 maart 2015 10. Pierre Pinxt - John Hermans eindigde op de 1e plaats met 114.00 Mp's = 59.38%
Groep A - woensdag 4 maart 2015 10. Pierre Pinxt - John Hermans eindigde op de 1e plaats met 114.00 Mp's = 59.38%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:3SA 400 8 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 O-W:2H-1 -50 5 62.50% Tegen paar 5, Annie van Winssen - Pie de Vrede.
3 O-W:3S 140 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 26 Mp's = 81.25%
4 N-Z:2K+1 -110 8 100.00%
5 N-Z:2SA+2 180 4 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 N-Z:3SA 400 3 37.50% Tegen paar 1, Jacques Bos - Marianne Hacquier.
7 N-Z: PAS 0 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 15 Mp's = 46.87%
8 O-W:3SA-1 50 6 75.00%
9 N-Z:4H-1 -50 4 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:2H 110 8 100.00% Tegen paar 8, Jo Heemskerk - Huub Ramaekers.
11 N-Z:3SA+1 430 1 12.50% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 53.12%
12 N-Z:2SA+1 150 4 50.00%
13 N-Z:3H-1 100 8 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 O-W:3H-1 -50 6 75.00% Tegen paar 3, Jan Janssen - Annemarie van Schoonderwalt.
15 O-W:4S-2 -100 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 56.25%
16 N 4 50.00%
17 O-W:2SA-2 -100 1 12.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:3SA+1 430 4 50.00% Tegen paar 9, Nel Frijns - Ineke Wiersma.
19 N-Z:3SA-1 50 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 12 Mp's = 37.50%
20 O-W:4S+1 650 2 25.00%
21 N-Z:4H+1 650 6 75.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 N-Z:4S 420 7 87.50% Tegen paar 7, Tiny Narinx - Therèse Laeven.
23 N-Z:3S 140 7 87.50% Uw score aan deze tafel is: 26 Mp's = 81.25%
24 O-W:3S+1 -170 6 75.00%