Groep B - dinsdag 3 februari 2015 01. Ed Warnier - RenÚ Montanari eindigde op de 1e plaats met 210 Mp's = 62.50%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:4H-1 50 12 85.71% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 N-Z:2H+2 170 11 78.57% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
3 N-Z:1H 80 9 64.29% Uw score aan deze tafel is: 45 Mp's = 80.35%
4 N-Z:5R+2 640 13 92.86%
5 O-W:3K+1 130 7 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 O-W:4S+3 710 12 85.71% Tegen paar 6, Gemma Heiligers - Ingrid Cremers.
7 N-Z:2SA-3 300 14 100.00% Uw score aan deze tafel is: 45 Mp's = 80.35%
8 O-W:3K-1! -100 12 85.71%
9 N-Z:3SA-1 50 10 71.43% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:2H+1 -140 3 21.43% Tegen paar 14, Hans Goes - Rolf de Richemont.
11 O-W:2SA-4 -200 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 24 Mp's = 42.85%
12 N-Z:3S+1 -170 11 78.57%
13 O-W:4H -620 11 78.57% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 N-Z:4K-1 -50 6 42.86% Tegen paar 12, Annie Meusen - Anneke van Santen.
15 N-Z:4H+1 650 8 57.14% Uw score aan deze tafel is: 29 Mp's = 51.78%
16 O-W:2R+2 -130 4 28.57%
17 O-W:2H 110 8 57.14% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:3S-1 -50 13 92.86% Tegen paar 4, Elly Eussen - Annemarie Hensing.
19 N-Z:3SA-1 50 13 92.86% Uw score aan deze tafel is: 43 Mp's = 76.78%
20 O-W:1S-1 -100 9 64.29%
21 N-Z:3SA 600 14 100.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 N-Z:3R-1 -50 0 0.00% Tegen paar 10, Bertie Pereboom - Anne Goris.
23 N-Z:4H+1 650 6 42.86% Uw score aan deze tafel is: 24 Mp's = 42.85%
24 O-W:2H+1 -140 4 28.57%
 
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 02. Wies Warnier - Nicole Vroon eindigde op de 10e plaats met 162 Mp's = 48.21%
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 02. Wies Warnier - Nicole Vroon eindigde op de 10e plaats met 162 Mp's = 48.21%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:4H-1 -50 2 14.29% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 N-Z:2H+2 -170 3 21.43% Tegen paar 1, Ed Warnier - RenÚ Montanari.
3 N-Z:1H -80 5 35.71% Uw score aan deze tafel is: 11 Mp's = 19.64%
4 N-Z:5R+2 -640 1 7.147%
5 O-W:2K+1 -110 10 71.43% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 O-W:2S+4 -230 12 85.71% Tegen paar 15, Corrie Schreurs - Ity Willems.
7 N-Z:1SA 90 11 78.57% Uw score aan deze tafel is: 44 Mp's = 78.57%
8 N-Z:5H+1 480 11 78.57%
9 N-Z:2S+1 140 9 64.29% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:3H-1 -100 6 42.86% Tegen paar 9, Jo Heemskerk - Huub Ramaekers.
11 O-W:1SA -90 6 42.86% Uw score aan deze tafel is: 24 Mp's = 42.86%
12 N-Z:3S+1 170 3 21.43%
13 O-W:4H+1 650 10 71.43% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 O-W:4H-3 -150 1 7.147% Tegen paar 11, Rozette Luijten - Yvonne van Veen.
15 N-Z:3H+2 -200 14 100.00% Uw score aan deze tafel is: 26 Mp's = 46.43%
16 O-W:3H-1 -100 1 7.147%
17 O-W:2H 110 8 57.14% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 N-Z:3R+1 -130 7 50.00% Tegen paar 13, Maria Sluismans - Finy Snijders.
19 N-Z:3SA+2 -460 1 7.147% Uw score aan deze tafel is: 30 Mp's = 53.57%
20 O-W:1S 80 14 100.00%
21 N-Z:2SA+2 180 12 85.71% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 O-W:2H-2 200 11 78.57% Tegen paar 3, JosÚ Lousberg - Marja Eyck.
23 O-W:4S-1 100 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 27 Mp's = 48.21%
24 O-W:2H+1 -140 4 28.57%
 
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 03. JosÚ Lousberg - Marja Eyck eindigde op de 10e plaats met 162 Mp's = 48.21%
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 03. JosÚ Lousberg - Marja Eyck eindigde op de 10e plaats met 162 Mp's = 48.21%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:4H-1 50 12 85.71% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 N-Z:3H+1 170 11 78.57% Tegen paar 16, Tila Herben - Christine Piters.
3 N-Z:1H 80 9 64.29% Uw score aan deze tafel is: 36 Mp's = 64.28%
4 N-Z:3R+2 150 4 28.57%
5 O-W:1S -80 12 85.71% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 O-W:4S+2 -680 7 50.00% Tegen paar 4, Elly Eussen - Annemarie Hensing.
7 N-Z:2SA-2 -200 2 14.29% Uw score aan deze tafel is: 25 Mp's = 44.64%
8 N-Z:4H 420 4 28.57%
9 N-Z:2SA+1 150 12 85.71% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:4H-1 -100 6 42.86% Tegen paar 8, Pie de Vrede - Frans Schmeits.
11 O-W:1SA+2 -150 1 7.147% Uw score aan deze tafel is: 30 Mp's = 53.57%
12 N-Z:4S 620 11 78.57%
13 O-W:4H+1 -650 4 28.57% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 N-Z:3H-4 -200 0 0.00% Tegen paar 6, Gemma Heiligers - Ingrid Cremers.
15 N-Z:4H+1 650 8 57.14% Uw score aan deze tafel is: 19 Mp's = 33.92%
16 O-W:3R -110 7 50.00%
17 O-W:2H+2 -170 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 N-Z:4R+1 150 10 71.43% Tegen paar 12, Annie Meusen - Anneke van Santen.
19 N-Z:3SA 400 8 57.14% Uw score aan deze tafel is: 23 Mp's = 41.07%
20 O-W:1S-1 100 5 35.71%
21 N-Z:2SA+2 -180 2 14.29% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 O-W:2H-2 -200 3 21.43% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
23 O-W:4S-1 -100 14 100.00% Uw score aan deze tafel is: 29 Mp's = 51.78%
24 O-W:2H+1 140 10 71.43%
 
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 04. Elly Eussen - Annemarie Hensing eindigde op de 8e plaats met 167 Mp's = 49.70%
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 04. Elly Eussen - Annemarie Hensing eindigde op de 8e plaats met 167 Mp's = 49.70%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2H+2 170 11 78.57% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 N-Z:3S-1 100 13 92.86% Tegen paar 15, Corrie Schreurs - Ity Willems.
3 N-Z:1H-2 100 12 85.71% Uw score aan deze tafel is: 48 Mp's = 85.71%
4 O-W:3H-1 -100 12 85.71%
5 O-W:1S 80 2 14.29% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 O-W:4S+2 680 7 50.00% Tegen paar 3, JosÚ Lousberg - Marja Eyck.
7 N-Z:2SA-2 200 12 85.71% Uw score aan deze tafel is: 31 Mp's = 55.35%
8 N-Z:4H -420 10 71.43%
9 N-Z:3SA -400 0 0.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:4H -620 0 0.00% Tegen paar 13, Maria Sluismans - Finy Snijders.
11 N-Z:2SA-3 150 13 92.86% Uw score aan deze tafel is: 27 Mp's = 48.21%
12 N-Z:4S-1 100 14 100.00%
13 O-W:4H+2 -680 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 N-Z:2R+1 110 10 71.43% Tegen paar 5, Gied Fraats - Han Fraats.
15 N-Z:4H+1 650 8 57.14% Uw score aan deze tafel is: 28 Mp's = 50.00%
16 N-Z:2H-2 -100 10 71.43%
17 O-W:2H -110 6 42.86% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:3S-1 50 1 7.147% Tegen paar 1, Ed Warnier - RenÚ Montanari.
19 N-Z:3SA-1 -50 1 7.147% Uw score aan deze tafel is: 13 Mp's = 23.21%
20 O-W:1S-1 100 5 35.71%
21 N-Z:3S-2 -200 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 O-W:2H-1 100 6 42.86% Tegen paar 7, Tila Brouwers - Ine van der Pluijm.
23 N-Z:4H+1 650 6 42.86% Uw score aan deze tafel is: 20 Mp's = 35.71%
24 O-W:2SA -120 8 57.14%
 
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 05. Gied Fraats - Han Fraats eindigde op de 13e plaats met 153 Mp's = 45.54%
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 05. Gied Fraats - Han Fraats eindigde op de 13e plaats met 153 Mp's = 45.54%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:4H-1 -50 2 14.29% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 N-Z:3H+1 -170 3 21.43% Tegen paar 8, Pie de Vrede - Frans Schmeits.
3 N-Z:1SA+1 -120 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 12 Mp's = 21.43%
4 N-Z:2K+4 -170 7 50.00%
5 O-W:3R-2 -100 0 0.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 O-W:3S+2 200 0 0.00% Tegen paar 10, Bertie Pereboom - Anne Goris.
7 N-Z:1K+1 -90 3 21.43% Uw score aan deze tafel is: 10 Mp's = 17.85%
8 N-Z:4H+1 -450 7 50.00%
9 N-Z:4S-1 -50 4 28.57% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:3H 140 11 78.57% Tegen paar 6, Gemma Heiligers - Ingrid Cremers.
11 O-W:1SA-1 50 8 57.14% Uw score aan deze tafel is: 34 Mp's = 60.71%
12 N-Z:4S 620 11 78.57%
13 O-W:4H+2 680 14 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 N-Z:2R+1 -110 4 28.57% Tegen paar 4, Elly Eussen - Annemarie Hensing.
15 N-Z:4H+1 -650 6 42.86% Uw score aan deze tafel is: 28 Mp's = 50.00%
16 N-Z:2H-2 100 4 28.57%
17 O-W:2H -110 6 42.86% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 N-Z:2R+4 170 12 85.71% Tegen paar 16, Tila Herben - Christine Piters.
19 N-Z:2H+2 170 6 42.86% Uw score aan deze tafel is: 29 Mp's = 51.78%
20 O-W:1S-1 100 5 35.71%
21 N-Z:2K+1 110 8 57.14% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 O-W:4S-1 100 6 42.86% Tegen paar 14, Hans Goes - Rolf de Richemont.
23 N-Z:4H+2 680 13 92.86% Uw score aan deze tafel is: 40 Mp's = 71.43%
24 N-Z:2K-1 -50 13 92.86%
 
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 06. Gemma Heiligers - Ingrid Cremers eindigde op de 12e plaats met 157 Mp's = 46.73%
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 06. Gemma Heiligers - Ingrid Cremers eindigde op de 12e plaats met 157 Mp's = 46.73%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2H+2 -170 3 21.43% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 O-W:2R -90 4 28.57% Tegen paar 7, Tila Brouwers - Ine van der Pluijm.
3 N-Z:1H-1 -50 4 28.57% Uw score aan deze tafel is: 21 Mp's = 37.50%
4 O-W:3H-2 200 10 71.43%
5 O-W:3K+1 -130 7 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 O-W:4S+3 -710 2 14.29% Tegen paar 1, Ed Warnier - RenÚ Montanari.
7 N-Z:2SA-3 -300 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 11 Mp's = 19.64%
8 O-W:3K-1! 100 2 14.29%
9 N-Z:4S-1 50 10 71.43% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:3H -140 3 21.43% Tegen paar 5, Gied Fraats - Han Fraats.
11 O-W:1SA-1 -50 6 42.86% Uw score aan deze tafel is: 22 Mp's = 39.28%
12 N-Z:4S -620 3 21.43%
13 O-W:4H+1 650 10 71.43% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 N-Z:3H-4 200 14 100.00% Tegen paar 3, JosÚ Lousberg - Marja Eyck.
15 N-Z:4H+1 -650 6 42.86% Uw score aan deze tafel is: 37 Mp's = 66.07%
16 O-W:3R 110 7 50.00%
17 O-W:2H-1 50 14 100.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:3S-1 50 1 7.147% Tegen paar 15, Corrie Schreurs - Ity Willems.
19 N-Z:3SA+1 430 10 71.43% Uw score aan deze tafel is: 37 Mp's = 66.07%
20 O-W:1S-2 200 12 85.71%
21 N-Z:3K 110 8 57.14% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 O-W:3K-1 100 6 42.86% Tegen paar 13, Maria Sluismans - Finy Snijders.
23 N-Z:3SA 600 2 14.29% Uw score aan deze tafel is: 29 Mp's = 51.78%
24 N-Z:2K-1 -50 13 92.86%
 
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 07. Tila Brouwers - Ine van der Pluijm eindigde op de 3e plaats met 189 Mp's = 56.25%
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 07. Tila Brouwers - Ine van der Pluijm eindigde op de 3e plaats met 189 Mp's = 56.25%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2H+2 170 11 78.57% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 O-W:2R 90 10 71.43% Tegen paar 6, Gemma Heiligers - Ingrid Cremers.
3 N-Z:1H-1 50 10 71.43% Uw score aan deze tafel is: 35 Mp's = 62.50%
4 O-W:3H-2 -200 4 28.57%
5 O-W:1SA+3 180 11 78.57% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 O-W:4S+2 680 7 50.00% Tegen paar 16, Tila Herben - Christine Piters.
7 N-Z:2SA-1 100 10 71.43% Uw score aan deze tafel is: 35 Mp's = 62.50%
8 N-Z:4H+1 -450 7 50.00%
9 N-Z:3S -140 5 35.71% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:4H-1 100 8 57.14% Tegen paar 10, Bertie Pereboom - Anne Goris.
11 O-W:1SA-2 -100 3 21.43% Uw score aan deze tafel is: 19 Mp's = 33.92%
12 N-Z:4S -620 3 21.43%
13 O-W:4H -620 11 78.57% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 O-W:4R-1 50 8 57.14% Tegen paar 8, Pie de Vrede - Frans Schmeits.
15 N-Z:4H+1 650 8 57.14% Uw score aan deze tafel is: 34 Mp's = 60.71%
16 O-W:3R -110 7 50.00%
17 O-W:2H 110 8 57.14% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:4S-2 -100 10 71.43% Tegen paar 14, Hans Goes - Rolf de Richemont.
19 N-Z:1SA+2 -150 10 71.43% Uw score aan deze tafel is: 30 Mp's = 53.57%
20 O-W:1S-2 -200 2 14.29%
21 N-Z:3S-2 200 14 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 O-W:2H-1 -100 8 57.14% Tegen paar 4, Elly Eussen - Annemarie Hensing.
23 N-Z:4H+1 -650 8 57.14% Uw score aan deze tafel is: 36 Mp's = 64.28%
24 O-W:2SA 120 6 42.86%
 
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 08. Pie de Vrede - Frans Schmeits eindigde op de 9e plaats met 165 Mp's = 49.11%
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 08. Pie de Vrede - Frans Schmeits eindigde op de 9e plaats met 165 Mp's = 49.11%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:4H-1 50 12 85.71% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 N-Z:3H+1 170 11 78.57% Tegen paar 5, Gied Fraats - Han Fraats.
3 N-Z:1SA+1 120 14 100.00% Uw score aan deze tafel is: 44 Mp's = 78.57%
4 N-Z:2K+4 170 7 50.00%
5 O-W:3SA+1 430 14 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 O-W:2S+5 260 4 28.57% Tegen paar 9, Jo Heemskerk - Huub Ramaekers.
7 N-Z:1K+1 -90 3 21.43% Uw score aan deze tafel is: 21 Mp's = 37.50%
8 O-W:5R-3! -500 0 0.00%
9 N-Z:2SA+1 -150 2 14.29% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:4H-1 100 8 57.14% Tegen paar 3, JosÚ Lousberg - Marja Eyck.
11 O-W:1SA+2 150 13 92.86% Uw score aan deze tafel is: 26 Mp's = 46.43%
12 N-Z:4S -620 3 21.43%
13 O-W:4H 620 3 21.43% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 O-W:4R-1 -50 6 42.86% Tegen paar 7, Tila Brouwers - Ine van der Pluijm.
15 N-Z:4H+1 -650 6 42.86% Uw score aan deze tafel is: 22 Mp's = 39.28%
16 O-W:3R 110 7 50.00%
17 O-W:2H 110 8 57.14% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 N-Z:2R+2 -130 7 50.00% Tegen paar 11, Rozette Luijten - Yvonne van Veen.
19 N-Z:3SA+2 -460 1 7.147% Uw score aan deze tafel is: 25 Mp's = 44.64%
20 O-W:1S-1 -100 9 64.29%
21 O-W:2R -90 2 14.29% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 N-Z:2R 90 2 14.29% Tegen paar 15, Corrie Schreurs - Ity Willems.
23 N-Z:4H+2 680 13 92.86% Uw score aan deze tafel is: 27 Mp's = 48.21%
24 N-Z:2S-2 -100 10 71.43%
 
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 09. Jo Heemskerk - Huub Ramaekers eindigde op de 2e plaats met 202 Mp's = 60.12%
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 09. Jo Heemskerk - Huub Ramaekers eindigde op de 2e plaats met 202 Mp's = 60.12%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2H+1 -140 7 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 N-Z:3SA-1 -100 1 7.147% Tegen paar 12, Annie Meusen - Anneke van Santen.
3 N-Z:1H 80 9 64.29% Uw score aan deze tafel is: 24 Mp's = 42.85%
4 N-Z:4R+2 170 7 50.00%
5 O-W:3SA+1 -430 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 O-W:2S+5 -260 10 71.43% Tegen paar 8, Pie de Vrede - Frans Schmeits.
7 N-Z:1K+1 90 11 78.57% Uw score aan deze tafel is: 35 Mp's = 62.50%
8 O-W:5R-3! 500 14 100.00%
9 N-Z:2S+1 -140 5 35.71% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:3H-1 100 8 57.14% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
11 O-W:1SA 90 8 57.14% Uw score aan deze tafel is: 32 Mp's = 57.14%
12 N-Z:3S+1 -170 11 78.57%
13 O-W:4H 620 3 21.43% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 O-W:4R 130 12 85.71% Tegen paar 14, Hans Goes - Rolf de Richemont.
15 N-Z:2SA+4 -240 12 85.71% Uw score aan deze tafel is: 40 Mp's = 71.42%
16 O-W:2SA+2 180 13 92.86%
17 O-W:1S -80 12 85.71% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:4S-2! 300 14 100.00% Tegen paar 10, Bertie Pereboom - Anne Goris.
19 N-Z:3SA-1 -50 1 7.147% Uw score aan deze tafel is: 39 Mp's = 69.64%
20 O-W:1S-2 200 12 85.71%
21 N-Z:3K 110 8 57.14% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 O-W:4H-4 400 14 100.00% Tegen paar 16, Tila Herben - Christine Piters.
23 N-Z:3SA+2 660 10 71.43% Uw score aan deze tafel is: 32 Mp's = 57.14%
24 N-Z:3SA-3 -150 0 0.00%
 
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 10. Bertie Pereboom - Anne Goris eindigde op de 5e plaats met 183 Mp's = 54.46%
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 10. Bertie Pereboom - Anne Goris eindigde op de 5e plaats met 183 Mp's = 54.46%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:3H 140 7 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 N-Z:2H+2 -170 3 21.43% Tegen paar 11, Rozette Luijten - Yvonne van Veen.
3 N-Z:1H -80 5 35.71% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 28.57%
4 N-Z:5K+2 -640 1 7.147%
5 O-W:3R-2 100 14 100.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 O-W:3S+2 -200 14 100.00% Tegen paar 5, Gied Fraats - Han Fraats.
7 N-Z:1K+1 90 11 78.57% Uw score aan deze tafel is: 46 Mp's = 82.14%
8 N-Z:4H+1 450 7 50.00%
9 N-Z:3S 140 9 64.29% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:4H-1 -100 6 42.86% Tegen paar 7, Tila Brouwers - Ine van der Pluijm.
11 O-W:1SA-2 100 11 78.57% Uw score aan deze tafel is: 37 Mp's = 66.07%
12 N-Z:4S 620 11 78.57%
13 O-W:4H+1 -650 4 28.57% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 N-Z:5K-2 -100 4 28.57% Tegen paar 13, Maria Sluismans - Finy Snijders.
15 N-Z:4H+2 680 14 100.00% Uw score aan deze tafel is: 35 Mp's = 62.50%
16 O-W:5R-1 100 13 92.86%
17 O-W:1S 80 2 14.29% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:4S-2! -300 0 0.00% Tegen paar 9, Jo Heemskerk - Huub Ramaekers.
19 N-Z:3SA-1 50 13 92.86% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 30.36%
20 O-W:1S-2 -200 2 14.29%
21 N-Z:3SA -600 0 0.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 N-Z:3R-1 50 14 100.00% Tegen paar 1, Ed Warnier - RenÚ Montanari.
23 N-Z:4H+1 -650 8 57.14% Uw score aan deze tafel is: 32 Mp's = 57.14%
24 O-W:2H+1 140 10 71.43%
 
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 11. Rozette Luijten - Yvonne van Veen eindigde op de 6e plaats met 180 Mp's = 53.57%
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 11. Rozette Luijten - Yvonne van Veen eindigde op de 6e plaats met 180 Mp's = 53.57%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:3H -140 7 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 N-Z:2H+2 170 11 78.57% Tegen paar 10, Bertie Pereboom - Anne Goris.
3 N-Z:1H 80 9 64.29% Uw score aan deze tafel is: 40 Mp's = 71.43%
4 N-Z:5K+2 640 13 92.86%
5 O-W:2SA+2 -180 3 21.43% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 O-W:4S+3 -710 2 14.29% Tegen paar 14, Hans Goes - Rolf de Richemont.
7 N-Z:1K 70 6 42.86% Uw score aan deze tafel is: 22 Mp's = 39.28%
8 N-Z:4H+2 480 11 78.57%
9 N-Z:4S-2 100 14 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:4H-2 200 12 85.71% Tegen paar 16, Tila Herben - Christine Piters.
11 O-W:1SA-2 -100 3 21.43% Uw score aan deze tafel is: 32 Mp's = 57.14%
12 N-Z:4S -620 3 21.43%
13 O-W:4H+1 -650 4 28.57% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 O-W:4H-3 150 13 92.86% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
15 N-Z:3H+2 200 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 30 Mp's = 53.57%
16 O-W:3H-1 100 13 92.86%
17 O-W:2H -110 6 42.86% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 N-Z:2R+2 130 7 50.00% Tegen paar 8, Pie de Vrede - Frans Schmeits.
19 N-Z:3SA+2 460 13 92.86% Uw score aan deze tafel is: 31 Mp's = 55.35%
20 O-W:1S-1 100 5 35.71%
21 O-W:3R-1 50 4 28.57% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 O-W:3K-2 200 11 78.57% Tegen paar 12, Annie Meusen - Anneke van Santen.
23 N-Z:4H+1 650 6 42.86% Uw score aan deze tafel is: 25 Mp's = 44.64%
24 O-W:2H+1 -140 4 28.57%
 
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 12. Annie Meusen - Anneke van Santen eindigde op de 4e plaats met 185 Mp's = 55.06%
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 12. Annie Meusen - Anneke van Santen eindigde op de 4e plaats met 185 Mp's = 55.06%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2H+1 140 7 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 N-Z:3SA-1 100 13 92.86% Tegen paar 9, Jo Heemskerk - Huub Ramaekers.
3 N-Z:1H -80 5 35.71% Uw score aan deze tafel is: 32 Mp's = 57.14%
4 N-Z:4R+2 -170 7 50.00%
5 O-W:3K+1 -130 7 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 O-W:4S+3 -710 2 14.29% Tegen paar 13, Maria Sluismans - Finy Snijders.
7 N-Z:1SA 90 11 78.57% Uw score aan deze tafel is: 20 Mp's = 35.71%
8 N-Z:6H-1 -50 0 0.00%
9 N-Z:5R-1 50 10 71.43% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:3SA-3 300 14 100.00% Tegen paar 15, Corrie Schreurs - Ity Willems.
11 N-Z:2SA-2 100 10 71.43% Uw score aan deze tafel is: 42 Mp's = 75.00%
12 N-Z:3S+2 -200 8 57.14%
13 O-W:4H 620 3 21.43% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 N-Z:4K-1 50 8 57.14% Tegen paar 1, Ed Warnier - RenÚ Montanari.
15 N-Z:4H+1 -650 6 42.86% Uw score aan deze tafel is: 27 Mp's = 48.21%
16 O-W:2R+2 130 10 71.43%
17 O-W:2H+2 170 14 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 N-Z:4R+1 -150 4 28.57% Tegen paar 3, JosÚ Lousberg - Marja Eyck.
19 N-Z:3SA -400 6 42.86% Uw score aan deze tafel is: 33 Mp's = 58.93%
20 O-W:1S-1 -100 9 64.29%
21 O-W:3R-1 -50 10 71.43% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 O-W:3K-2 -200 3 21.43% Tegen paar 11, Rozette Luijten - Yvonne van Veen.
23 N-Z:4H+1 -650 8 57.14% Uw score aan deze tafel is: 31 Mp's = 55.35%
24 O-W:2H+1 140 10 71.43%
 
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 13. Maria Sluismans - Finy Snijders eindigde op de 14e plaats met 145 Mp's = 43.15%
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 13. Maria Sluismans - Finy Snijders eindigde op de 14e plaats met 145 Mp's = 43.15%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:4H -420 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 N-Z:2SA 120 6 42.86% Tegen paar 14, Hans Goes - Rolf de Richemont.
3 N-Z:2SA-3 -150 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 6 Mp's = 10.71%
4 N-Z:3SA-2 -200 0 0.00%
5 O-W:3K+1 130 7 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 O-W:4S+3 710 12 85.71% Tegen paar 12, Annie Meusen - Anneke van Santen.
7 N-Z:1SA -90 3 21.43% Uw score aan deze tafel is: 36 Mp's = 64.28%
8 N-Z:6H-1 50 14 100.00%
9 N-Z:3SA 400 14 100.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:4H 620 14 100.00% Tegen paar 4, Elly Eussen - Annemarie Hensing.
11 N-Z:2SA-3 -150 1 7.147% Uw score aan deze tafel is: 29 Mp's = 51.78%
12 N-Z:4S-1 -100 0 0.00%
13 O-W:4H+1 650 10 71.43% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 N-Z:5K-2 100 10 71.43% Tegen paar 10, Bertie Pereboom - Anne Goris.
15 N-Z:4H+2 -680 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 21 Mp's = 37.50%
16 O-W:5R-1 -100 1 7.147%
17 O-W:2H -110 6 42.86% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 N-Z:3R+1 130 7 50.00% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
19 N-Z:3SA+2 460 13 92.86% Uw score aan deze tafel is: 26 Mp's = 46.43%
20 O-W:1S -80 0 0.00%
21 N-Z:3K -110 6 42.86% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 O-W:3K-1 -100 8 57.14% Tegen paar 6, Gemma Heiligers - Ingrid Cremers.
23 N-Z:3SA -600 12 85.71% Uw score aan deze tafel is: 27 Mp's = 48.21%
24 N-Z:2K-1 50 1 7.147%
 
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 14. Hans Goes - Rolf de Richemont eindigde op de 7e plaats met 174 Mp's = 51.79%
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 14. Hans Goes - Rolf de Richemont eindigde op de 7e plaats met 174 Mp's = 51.79%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:4H 420 14 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 N-Z:2SA -120 8 57.14% Tegen paar 13, Maria Sluismans - Finy Snijders.
3 N-Z:2SA-3 150 14 100.00% Uw score aan deze tafel is: 50 Mp's = 89.28%
4 N-Z:3SA-2 200 14 100.00%
5 O-W:2SA+2 180 11 78.57% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 O-W:4S+3 710 12 85.71% Tegen paar 11, Rozette Luijten - Yvonne van Veen.
7 N-Z:1K -70 8 57.14% Uw score aan deze tafel is: 34 Mp's = 60.71%
8 N-Z:4H+2 -480 3 21.43%
9 N-Z:3SA-1 -50 4 28.57% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:2H+1 140 11 78.57% Tegen paar 1, Ed Warnier - RenÚ Montanari.
11 O-W:2SA-4 200 14 100.00% Uw score aan deze tafel is: 32 Mp's = 57.14%
12 N-Z:3S+1 170 3 21.43%
13 O-W:4H -620 11 78.57% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 O-W:4R -130 2 14.29% Tegen paar 9, Jo Heemskerk - Huub Ramaekers.
15 N-Z:2SA+4 240 2 14.29% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 28.57%
16 O-W:2SA+2 -180 1 7.147%
17 O-W:2H -110 6 42.86% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:4S-2 100 4 28.57% Tegen paar 7, Tila Brouwers - Ine van der Pluijm.
19 N-Z:1SA+2 150 4 28.57% Uw score aan deze tafel is: 26 Mp's = 46.42%
20 O-W:1S-2 200 12 85.71%
21 N-Z:2K+1 -110 6 42.86% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 O-W:4S-1 -100 8 57.14% Tegen paar 5, Gied Fraats - Han Fraats.
23 N-Z:4H+2 -680 1 7.147% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 28.57%
24 N-Z:2K-1 50 1 7.147%
 
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 15. Corrie Schreurs - Ity Willems eindigde op de 16e plaats met 115 Mp's = 34.23%
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 15. Corrie Schreurs - Ity Willems eindigde op de 16e plaats met 115 Mp's = 34.23%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2H+2 -170 3 21.43% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 N-Z:3S-1 -100 1 7.147% Tegen paar 4, Elly Eussen - Annemarie Hensing.
3 N-Z:1H-2 -100 2 14.29% Uw score aan deze tafel is: 8 Mp's = 14.28%
4 O-W:3H-1 100 2 14.29%
5 O-W:2K+1 110 4 28.57% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 O-W:2S+4 230 2 14.29% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
7 N-Z:1SA -90 3 21.43% Uw score aan deze tafel is: 12 Mp's = 21.43%
8 N-Z:5H+1 -480 3 21.43%
9 N-Z:5R-1 -50 4 28.57% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:3SA-3 -300 0 0.00% Tegen paar 12, Annie Meusen - Anneke van Santen.
11 N-Z:2SA-2 -100 4 28.57% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 25.00%
12 N-Z:3S+2 200 6 42.86%
13 O-W:4H -620 11 78.57% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 O-W:2H-3 150 13 92.86% Tegen paar 16, Tila Herben - Christine Piters.
15 N-Z:4H+1 650 8 57.14% Uw score aan deze tafel is: 33 Mp's = 58.92%
16 O-W:2SA+2 -180 1 7.147%
17 O-W:2H-1 -50 0 0.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:3S-1 -50 13 92.86% Tegen paar 6, Gemma Heiligers - Ingrid Cremers.
19 N-Z:3SA+1 -430 4 28.57% Uw score aan deze tafel is: 19 Mp's = 33.93%
20 O-W:1S-2 -200 2 14.29%
21 O-W:2R 90 12 85.71% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 N-Z:2R -90 12 85.71% Tegen paar 8, Pie de Vrede - Frans Schmeits.
23 N-Z:4H+2 -680 1 7.147% Uw score aan deze tafel is: 29 Mp's = 51.78%
24 N-Z:2S-2 100 4 28.57%
 
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 16. Tila Herben - Christine Piters eindigde op de 15e plaats met 139 Mp's = 41.37%
Groep B - dinsdag 3 februari 2015 16. Tila Herben - Christine Piters eindigde op de 15e plaats met 139 Mp's = 41.37%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:4H-1 -50 2 14.29% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 N-Z:3H+1 -170 3 21.43% Tegen paar 3, JosÚ Lousberg - Marja Eyck.
3 N-Z:1H -80 5 35.71% Uw score aan deze tafel is: 20 Mp's = 35.71%
4 N-Z:3R+2 -150 10 71.43%
5 O-W:1SA+3 -180 3 21.43% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 O-W:4S+2 -680 7 50.00% Tegen paar 7, Tila Brouwers - Ine van der Pluijm.
7 N-Z:2SA-1 -100 4 28.57% Uw score aan deze tafel is: 21 Mp's = 37.50%
8 N-Z:4H+1 450 7 50.00%
9 N-Z:4S-2 -100 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:4H-2 -200 2 14.29% Tegen paar 11, Rozette Luijten - Yvonne van Veen.
11 O-W:1SA-2 100 11 78.57% Uw score aan deze tafel is: 24 Mp's = 42.85%
12 N-Z:4S 620 11 78.57%
13 O-W:4H 620 3 21.43% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 O-W:2H-3 -150 1 7.147% Tegen paar 15, Corrie Schreurs - Ity Willems.
15 N-Z:4H+1 -650 6 42.86% Uw score aan deze tafel is: 23 Mp's = 41.07%
16 O-W:2SA+2 180 13 92.86%
17 O-W:2H 110 8 57.14% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 N-Z:2R+4 -170 2 14.29% Tegen paar 5, Gied Fraats - Han Fraats.
19 N-Z:2H+2 -170 8 57.14% Uw score aan deze tafel is: 27 Mp's = 48.21%
20 O-W:1S-1 -100 9 64.29%
21 N-Z:3K -110 6 42.86% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 O-W:4H-4 -400 0 0.00% Tegen paar 9, Jo Heemskerk - Huub Ramaekers.
23 N-Z:3SA+2 -660 4 28.57% Uw score aan deze tafel is: 24 Mp's = 42.85%
24 N-Z:3SA-3 150 14 100.00%